LA CAPELLA

MÉS DE 500 ANYS D’HISTÒRIA

Abans ja de l’any 1.352 hi ha la possibilitat que una capella primitiva s’aixequés al peu de la torre central del Castell, segons la Coral Cuadrada, en la seva tesi sobre el Maresme (1).

Però és l’any 1402 quan el Papa Benet XIII autoritza les misses en una capella de nova construcció amb l’altar dedicat a la Santíssima Trinitat i a la Concepció. Estem parlant d’una petita capella conservada fins als nostres dies i que en el segle XVI comptava amb un benefici eclesiàstic fundat pel prevere de la Diòcesis de Vic. Aquest benefici eclesiàstic fou heretat per en Ramon Copons després que en Josep de Copons presentés la candidatura al Bisbe de Barcelona com a beneficiat a l’altar de la Santíssima Trinitat i als Sants Miquel i Anna. La capella es va rehabilitar l’any 1.680, com demostren els comprovants de despeses de febrer i març d’aquell any, en què s’anomena per primer cop el retaule de fusta i guix policromat de la Concepció, com explica el Benet Oliva (2).

DISPONIBLE PER A CERIMÒNIES RELIGIOSES

El paisatge que emmarcava la torre i l’antiga capella, protegides ambdues per les muralles, amb les muntanyes darrere i les terres descendents al mar, segueix rodejant-nos avui en dia quan passegem pel vessant fins a arribar a la façana principal del Castell. Darrere de la porta de fusta, a l’esquerra del pati, la capella ens espera.

NOTA (1): Cuadrada, Coral. El Maresme Medieval: Hàbitat, Economia i Societat, segles X-XIV. Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 1988.

NOTA (2): Oliva Ricós, Benet. “La capella i el retaule de la Concepció del castell de Vilassar”. Fulls del Museu Arxiu de Santa María (Mataró), núm. 53, 1995, pp. 20-23